Från bordets ena sida till den andra
– entreprenörjobb byttes till projektledning

Pertti Hakala gjorde en lång karriär hos en byggnadsentreprenör, tills han anslöt sig till Aalto-Setälä som VVS-sidans projektledare. Övergången var smidig, i praktiken bytte han bara sida vid ett redan bekant “bord”.

I en stor organisation är arbetsprocesserna oundvikligt annorlunda jämfört med dem i ett mindre, smidigare företag. Detta märkte Pertti Hakala när han gick från en stor byggnadsentreprenör till Aalto-Setälä år 2013. Som bäst hade Pertti 90 arbetare under sig, men nu fokuserar han på sina egna uppgifter och är väldigt nöjd med arbetets flexibilitet.

Pertti leddes in i byggnadsbranschen av familjen: både hans far och bror arbetade i branschen. Byggnadsarbete blev bekant i sommarjobben. Pertti utbildade sig till ingenjör vid Tammerfors tekniska läroanstalt och började karriären år -83 hos en VVS-entreprenör. Entreprenörsjobben trivdes han med i tre årtionden, och branscherfarenheten som skapades var enorm.

Ny växel i karriären genom nya uppgifter

De kontrakt som Pertti tidigare skrev under är de han nuförtiden förbereder och formulerar. Som mål har Pertti alltid haft att drivas framåt i arbetet. Övergången till nya utmaningar fick sin gnista från det att Pertti kände sig kunna bidra i bekanta arbetsuppgifter, men i en annan roll. Hoppet till nya uppgifter förde med sig nästa växel för karriären.

Pertti hade redan tidigare stiftat bekantskap med Aalto-Setälä i gemensamma projekt. Det som lockade Pertti i Aalto-Setälä var företagets smidighet samt möjligheten att kunna påverka eget arbete, vilket ledde till att han sökte jobb hos företaget.

Perttis arbetsuppgifter består av VVS-sidans planeringsstyrning, byggarbetsplatsövervakning och projektledning. Den konkreta uppgiften är att hitta den bästa lösningen för bägge parter. “Det som gör arbetet intressant är att man behöver kombinera nya människors tankar och förväntningar med tekniska utmaningar”, berättar Pertti.

Praktisk erfarenhet är värdefull

Dagarna består ofta av mötesledning och protokollskrivande, men de färgas också av övervakningsarbetet på byggarbetsplatser. I praktiken följer uppgifterna samma mönster. Den långa praktiska erfarenheten från byggarbetsplatserna har fört med sig en hållfast syn på branschen. När man kan begripa processens alla skeden vet man alltid vad helheten innehåller och innebär.

När kunden vill jobba med dig en andra gång vet man att man gjort ett bra jobb. För Pertti är långvariga kundförhållanden väldigt värdefulla, för nöjda kunder är förutsättningen för fortsatt arbete.

Arbetssättet hos Aalto-Setälä beskriver Pertti som flexibelt. Organisationen är flat, så självstyret framhävs. Man kan lita på kollegorna, och man vet att varenda en sköter sin del professionellt. Den starka lagandan förgyller också vardagen.

Pertti är på sin fritid väldigt aktiv: gymmet, fiske, golf, skidåkning, utförsåkning och stuglivet är centrala delar i hans liv. Om man av Pertti frågar vilka egenskaper en bra VVS-ingenjör har är svaret enkelt: “Motivationen och viljan för jobbet är viktigast av allt.”