Jussi Kaamanen avancerade från arbetsledarrollen på byggarbetsplatsen till aktieägare och VD för ingenjörsbyrån på tio år. På Aalto-Setälä vill han skapa en öppen och självstyrande kultur där alla får vara precis sådana som de är.

Jussi Kaamanen är en vanlig familjeman, vars vardagar fylls av att skjutsa barnen till deras hobbyer. Sommartid spenderas tiden på familjens stuga, och mannen är en ivrig golfare. Jussis karriär har ändå inte varit helt normal, då han genom tursamma möten hamnade bli anställd av en ingenjörsbyrå och avancerade på tio år till VD-positionen i företaget.

Efter gymnasiet sökte sig Jussi till yrkeshögskolans byggnadsingenjörslinje, då byggnadsbranschen kändes som ettt naturligt val. Han hade redan ett par års tid arbetat på byggarbetsplatser som assistent och burit föremål och förberett uppgifter. Efter militärtjänsten kallade skolbänken och Jussi blev klar med studierna inom förväntad tid
med stipend i handen.

Efter utexamineringen jobbade Jussi som arbetsledare på olika byggarbetsplatser runtom Finland i fem års tid. Småningom kändes det dock som om arbetsbeskrivningen började bli utnött. Jussi diskuterade sina framtidshopp på byggarbetsplatserna med olika människor, och en av dessa råkade vara Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy:s anställd. Snart fick Jussi ett telefonsamtal: ”Vi på Aalto-Setälä har behov av en övervakare, vore du intresserad?”

Vägen till VD-rollen framskred fort när byggarbetsplatsen byttes till konsultbyrån

Jussi hoppade från entreprenörsidan till den med dämpade konsultbyråns värld. Han hann vara i huset ungefär tre månader när han erbjöds uppdraget som byggnadstillsynens auktoriserade byggnadsinspektör på Olkiluoto kärnkraftverks byggarbetsplats. Under dessa år tog arbetet en stor klyfta av fritiden, och efter ett par år började Jussi igen fundera på en ny riktning för karriären.

Jussi hade varit drygt två år hos Aalto-Setälä när han erbjöds möjligheten att bli aktieägare i bolaget. ”Det vill jag absolut”, svarade Jussi. Aktieägarskapet drog med sig en ny sorts iver, då man nu kunde påverka saker själv.

Jussi hade inte aktivt tänkt på eller strävat till förmansrollen, utan hade bara tänkt att han förr eller senare kanske hamnar i den situationen. Den situationen dök upp överraskande fort när företagets tidigare VD Heikki Salpaoja övergick till rollen som styrelsens ordförande och Jussi blev utnämnd till ny VD. Jussi hade då varit 10 år hos företaget.

Förmansrollen fordrar förmågan att se saker från andra perspektiv

Enligt Jussi handlar ledandet av människor mycket om att förnimma och leva med situationen. Förmansjobbet har känts naturligt, för interaktionen med människor och ledarrollen var bekant från tiderna på byggarbetsplatserna. Arbetet innebär förstås också utmaningar, men för det mesta är det riktigt trevligt. ”Trevliga saker är trevliga att dela med andra människor”, skrattar Jussi.

Som förman strävar han till att vara så genuin som möjligt, och han vårdar öppenhet i alla interaktioner ”När man är precis som man på riktigt är behöver andra inte heller hitta på onödiga förklaringar.” Öppenhet och att vara äkta är drag som han verkligen uppskattar i arbetskulturen hos Aalto-Setälä. Som förman hoppas Jussi vara en lättillgänglig chef som man kan berätta allt till, utan att behöva försköna saken.

Attityden är betydande

För att lyckas i sina egna arbetsuppgifter säger Jussi att han behöver kunna kontrollera helheter, men också effektivt planera tidsanvändning. ”Jag har ofta en klar vision av hur saker bör skötas. Sen gör vi bara så”, berättar Jussi. I arbetet framhävs också flexibilitet: För Jussi är det viktigt att saker och ting faktiskt görs, istället för att man blir och funderar vem som egentligen borde göra något. De finaste stunderna är dom då man ser att kunden är nöjd och att man själv kunnat skapa mervärde till dem.

Det bästa i Aalto-Setäläs team är enligt Jussi det att man lyckats samla en stor grupp likasinnade människor. Fastän alla har väldigt olika bakgrunder är en bra attityd ofta den kritiska faktorn. Alla är enade av självstyrande tankesätt och det att man ivrigt tar emot sina arbetsuppgifter. De gemensamma morgonträffarna är viktiga stunder där lagandan ordentligt kommer fram. För Jussi är det viktigt att också få komma loss från skrivbordet och åka till byggarbetsplatserna. “Att på riktigt göra, det är det som är grejen,” tänker Jussi.