Vi hjälper dig
uppnå dina mål

Insyn och säkerhet i beslutsfattandet.
Vi kartlägger behoven för just ditt projekt och för
både stora projekthelheter och mindre expertuppgifter
framgångsrikt i mål.

Byggnation,
projektledning och övervakning

I byggnadsprojekt fungerar vi som våra kunders projekterarorganisation och representant. Vi garanterar att ditt projekt framskrider smidigt och att målsättningarna uppnås i anseende till kvalitet, kostnader och tidtabell.

Byggnation och projektledning inkluderar en mångfald uppgifter.
Till arbetet hör bland annat:

 • behovkartläggning och projektplanering
 • kostnadskalkyl och budgetformulering
 • planeringsförberedelser och -styrning, dvs. objektets
 • planerares konkurrensutsättning och val
 • planeringsprocessen från början till slut
 • byggets förberedelser, dvs. formuleringen av behövliga kalkyldata och konkurrensutsättning samt val av entreprenörer
  projektets byggplatsövervakning, styrning och ledning
 • objektets överlåtelseprocesser
 • garantitidens uppgifter (1- ja 2-års granskningar).

Vi utför även övervakning av byggnads- och hustekniksidan där vi ser till att alla arbetsskeden utförs effektivt, riskfritt och med hög kvalitet. Vårt jobb är att försäkra att slutresultatet är i enlighet med det överenskomna och av hög kvalitet.

I byggnationsuppgifter har våra anställda kompetens i byggnadsarbetets övervakar-, betongarbetsledares och kvalitetssäkringsgranskares uppgifter.

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku

Byggprojektering

Byggprojektering är arkitektplanering där man definierar byggnadens form, utseende, utrymmen samt konstruktionernas baslösningar. Byggprojektering inkluderar konstruktionsplanering och planering av hustekniska system, såsom värme-, vatten-, ventilations- och elsystem.

Vi skapar fungerande planer och säkrar att de uppfyller, utöver den efterfrågade kvalitetsnivån, möjliga lagliga regler och bestämmelser.

Konstruktionsplanering

Konstruktionsplanering är en del av byggprojektering, och innehåller planeringen av byggnadens konstruktionsteknik. I planeringen skapas konstruktionsplaner, enligt vilka man färdigställer byggnaden eller konstruktionen.

Konstruktionsplanering innehåller bland andra följande uppgifter:

 • konstruktionsplanering av nybyggen och saneringsobjekt
 • planering av hamn- och kajkonstruktioner
 • val och hållfasthetsgranskning av ramsystem och -material
 • planering av konstruktioner
 • formulering av produktionsplan för färdiga element
 • diverse klareringar gällande byggnadsfysikaliska faktorer och livslängd.

I konstruktionsplaneringsuppgifter har vår personal kompetens i AA-klassens betongkonstruktörs, AA-klassens stålkonstruktörs, AA-klassens träkonstruktörs, A-klassens projekterare av byggfysiks och planeringens kvalitetssäkringsgranskares uppgifter.

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku

VVSA-planering

VVSA-planering är en del av byggprojektering, och innehåller planeringen av husteknik. Husteknik innebär byggnadens tekniska tjänsters, systems och enheters helhet, dit man räknar värme-, vatten-, ventilations-, el- och automationssystem.
I praktiken är det hustekniska lösningar som skapar förhållandet för byggnadens funktioner och bidrar med användningsbekvämlighet för utrymmena och förbättrar energieffektiviteten och miljöpåverkningarna.

I VVS-planeringsuppgifter har vår personal kompetens i A-klassens VVS-projekterares, VVS-arbetsledares och planeringens kvalitetssäkringsgranskares uppgifter.

Byggnadsberäkning

Vi erbjuder med årtiondens erfarenhet byggnadsberäkningstjänster till våra kunder. För byggherreföretag och husbolag erbjuder vi målrelaterade utvärderingar och utvärderingar för byggnadselement, ända från projektplaneringen. För byggfirmor erbjuder vi de kostnadsestimat eller mängdförteckningar som krävs för offerter.

Kalkylerna görs med flera års erfarenhet med byggbranschens kalkylprogram, vid behov även på väldigt kort varsel.

Insinööritoimisto Aalto-Setälä rakennuttamisen palvelut

Nord-Engineering

Vi är experter inom planering av hamn- & kajkonstruktioner och landgångar samt projektledning i hamnprojekt. Våra tjänster i hamnen inkluderar bland annat kajkonstruktioner, bilramper och landgångar. Pålitligheten i det vi gör är resultatet av vår långa erfarenhet. Vårt verksamhetsområde är Norden. Vi betjänar dig på finska, svenska och engelska.

Starkt bevis

Hos oss utförs varje projekt individuellt och professionellt.
Se våra senaste objekt.

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Hotell Seurahuone
Turun Osuuskauppa | Projektledning och byggarbetsplatsövervakning
| 6 616 m2 | 09/2017–02/2019
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Svenska Gården i Åbo
Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo
| Projektledning och byggarbetsplatsövervakning | 11 800 m2 + 10 280 m2 | 09/2016–11/2018
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Asunto Oy Sokerinranta
Asunto Oy Sokerinranta | VVS-planering, övervakning och projektledning | 16 062 m2, 4 st höghus, 306 bostäder
| 02/2012–10/2014
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
As Oy Yliopistonkatu 6
As Oy Turun Yliopistonkatu 6 | Projektledning och byggarbetsplatsövervakning | 5 770 m2 | 08/2017- 12/2018
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Servicehus Hemmet
Stiftelsen Hemmet i Åbo | Projektledning och byggarbetsplatsövervakning | 700 m2 | 02/2017–11/2018
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
As Oy Skanssinkatu 22
Pohjola Rakennus Oy | Konstruktionsplanering | 20 400 m2, av vilket kallt garage 8 500 m2 i två plan
| 02/2017 - 10/2018 |
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Asunto Oy Linnanrinne
Asunto Oy Linnanrinne | VVS-planering, övervakning och projektledning | 24 300 m2, 5 st höghus, 293 bostäder | 06/2007–11/2010
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
As Oy Kiinanmylly och -gård
Turun Yliopistosäätiö | Projektledning och byggarbetsplatsövervakning | 13 400 m2 + rivningsjobb 3 000 m2 | 06/2014–02/2016
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Talo E
Privat | Projektledning, byggarbetsplatsövervakning och VVSA-planering | 170 + 30 m2 | 10/2018- 06/2019
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
As Oy Linnalehto
Pohjola Rakennus Oy | Konstruktionsplanering | 2 400 m2 | 02/2017–10/2017
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
As Oy Linnanpiha
Pohjola Rakennus Oy | Byggarbetsplatsövervakning | 5 245 m2 | 12/2016 - 04/2018
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
As Oy Linnanpuisto
Pohjola Rakennus Oy | Byggarbetsplatsövervakning | 10 800 m2 | 09/2016 - 02/2018
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
S-Market S:t Karins
Turun Osuuskauppa | Projektledning och byggarbetsplatsövervakning | 3 490 m2 | 11/2015–05/2016
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Kårkulla Peppargränd
Kårkulla Samkommun | Projektledning, byggarbetsplatsövervakning och konstruktionsplanering | 920 m2 | 06/2013 - 08/2014
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku
Kårkulla Kirjais, administrationsbyggnad och centralkök
Kårkulla Samkommun | Projektledning, byggarbetsplatsövervakning och konstruktionsplanering | 2 600 m2 | 01/2012 - 06/2013
nor-vasterhamn
Mariehamn Västerhamn Mariehamn Västerhamn
Mariehamns Stad, Mariehamns Hamn | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering
nor-langas
Utrikeskaj, Långnäs Hamn
Långnäs Hamn Ab | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering
nor-tukholma
Frihamnen Stockholm
Stockholms Hamn | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering
nor-tallinna
Tallinns hamn färjplats 5
Tallinns hamn | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering
nor-ovningshamn
Övningshamn Mariehamn sjöräddnings- och träningscenter
Ålands Landskapsstyrelse | Huvudprojekterare, arkitekt och konstruktionsplanering
nor-turunsatama
Viking Line Åboterminalen
Viking Line Abp | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering
Lilla Hummelholm
Lilla Hummelholm
Ålands Landskapsstyrelse | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering
nor-kapellskar
Kapellskärs Hamn
Roslags Hamnar | Huvudprojekterare och konstruktionsplanering