Vårt mål är att skapa
en hållfast framtid

Av kärlek till sporten, kunde man säga. Ingenjörsbyrå Aalto-Setälä är en i tätbebyggelser specialiserad privat ingenjörsbyrå, där vi dagligen inspireras av att lösa utmaningar och finna nya perspektiv.

Våra kunders tillit är den viktigaste mätaren av vårt arbete. Det har varit vår princip sedan grundandet av företaget år 1972.

Vi är Aalto-Setälä

Gjort jobb utbildar. Vi på Aalto-Setälä har ansvarat som byggherre i väldigt mångsidiga och olikstora projekt snart i femtio år. De gångna åren har fört med sig ett erfaret och säkert grepp i våra projekt.

Ingenjörsbyrå Aalto-Setälä grundades år 1972 och vi har sedan starten varit ett privat konsultföretag. Företagets delägare har alltid jobbat aktivt som en del av företaget – det är enligt oss det bästa sättet att förfara. År 2016 delades vårt företag, och tack vare detta kunde vi ta in fler anställda bland delägarna. Våra rötter är djupt nere i jorden i Egentliga Finland i Åbotrakten och vi betjänar på de båda inhemska språken.

Hos oss görs arbete från människa till människa, genom vilket vi vårdar tilliten. Ömsesidig tillit både mellan kunden och oss, samt anställda sinsemellan, är grunden för allt. Aalto-Setälä är ett samfund av skickliga experter, där våra anställda utmanar sig själva kontinuerligt till de bästa målen som driver våra kunders förmån.

För oss är byggnader inte bara byggnader, utan vi strävar till att skapa vårt områdes bästa omgivningar – ställen för välfungerande arbete och bekvämt levande.

Vi ger allt vi har för att se till att arbetet sköts med stadigt grepp, till din förmån.

Vår vision

Vi på Aalto-Setälä bygger en hållfast framtid. Vi bygger grunden för vårt områdes bästa omgivningar – för välfungerande arbete och bekvämt levande.

Vår mission

Vi gör ändamålsenligt arbete för önskat resultat. Med vårt öppna, människoorienterade och kunniga grepp löser vi utmaningar och lyckas tillsammans.

Så att din
förmån förverkligas
som den bör

Våra kunders behov är i kärnan av allt vi gör. Vi utför vårt arbete på ett sätt som ser till att just dina behov i projektet uppmärksammas individuellt, och vi söker fram de bästa lösningarna.

Vi bryr oss genuint om att alla våra projekt framskrider smidigt, därför vill vi också arbeta på ett så transparent, öppet och flexibelt sätt som möjligt.

Till dig erbjuder vi stark lokalkännedom i Åboland och Egentliga Finlands omgivningar. Våra mest avlägsna projekt driver vi ända ute i Nordens hamnar. Vi betjänar både på finska och svenska.

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku

Värderingar med fokus på människan

Våra värden styr vårt dagliga arbete och är grunden för våra möten med kunden.

Tillit

Vi vårdar tillit i all vår verksamhet. För oss betyder tillit att man alltid kan vara säker på att ord och verk håller.

Öppenhet

För oss är ett öppet sätt att jobba riktningen till framgång. Transparens följer med oss i varje arbetsdag.

Lokalhet

Vi är en lokal aktör nära dig. Vår kännedom av lokala omgivningar och förhållanden är vårt trumfkort.

Vi sköter om dina projekt

Vi på Aalto-Setälä bygger en hållfast framtid. Vi bygger grunden för vårt områdes bästa omgivningar – för välfungerande arbete och bekvämt levande.

Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy Turku